Contact

日本語 english 中文    Vietnam

TEL:

+81-22-795-4112

Địa chỉ:

Aoki Laboratory
New Industry Creation Hatchery Center (NICHe), Tohoku University,
Room 602, Main Building, 6-6-10, Aramaki-Aza-Aoba, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi, 980-8579, JAPAN

Liên hệ

Ở phòng nghiên cứu của chúng tôi, chúng tôi rất vui long tiếp nhận các sinh viên năng động mới từ các trường đại học khác, các công ty và cả các sinh viên quốc tế. Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu bạn thấy hứng thú với những đề tài nghiên cứu tại phòng thí nghiệm của chúng tôi.

Nguyen Thi Huyen Van(M1)

vannthat_mark riec.tohoku.ac.jp

Bạn không thể copy và paste địa chỉ email trên vì @ là một ảnh .gif không phải là ký tự.
Bạn hãy tự nhập địa chỉ email trên