Research

日本語 english 中文  中文  Vietnam
fig.1

fig.1

fig.2

fig.2

fig.3

fig.3

fig.4

fig.4

fig.5

fig.5

fig.6

fig.6

fig.7

fig.7

fig.8

fig.8

Nội dung số có những đặc tính riêng làm cho chúng không thể được phân phối một cách trôi chảy thậm chí nếu chỉ có một lỗi nhỏ trong cả tiến trình phân phối (khởi tạo/tiếp nhận/mạng lưới/bảo toàn/tiêu thụ … Vì vậy, chúng tôi coi mục tiêu quan trọng nhất là bao quát toàn bộ các tiến trình phân phối nội dung. Đặc biệt, giải quyết các vấn đề của nội dung số một cách đa phương diện (chẳng hạn như “làm sao để cuộc sống của chúng ta trở nên giàu có từ các cách nhìn nhận về văn hóa và tâm hồn?” hay như “một nội dung số sẽ được phát tán như thế nào” khi một thể loại nội dung số mới xuất hiện trong tương lai gần.

Phòng nghiên cứu của chúng tôi thực hiện các nghiên cứu dựa trên các phương thức xử lý nội dung số tiên tiến. Đặc biệt, chúng tôi tập trung vào “các công nghệ tạo nội dung số”, “các công nghệ nhận biết nội dung số” và “các công nghệ phân phối nội dung số”

1.Các công nghệ tạo nội dung số

Hệ thống tự động tạo hiệu ứng 3DCG chỉ bằng cách sử dụng đầu vào theo kịch bản đầu vào (fig.1). Hệ thông bách khoa hiệu ứng (hệ thống tạo hiệu ứng 3DCG bởi nhiều người dùng), đóng khung hóa hiệu năng cao cho 3DCG, phương thức sáng tạo nhằm định dạng các đối tượng 3DCG, phòng tự động thử đồ, hệ thống biểu diễn ảnh 3D nổi (fig.2)…

2. Các công nghệ nhận biết nội dung số

Công nghệ tự động tạo ra siêu dữ liệu cho việc nhận video, hệ thống kiến trúc lại mô hình 3D và đánh giá chiều sâu dựa trên việc dò tìm điểm vô cực, dò tìm nguốn sáng hiệu năng cao cho việc tổng hợp ảnh/CG (fig.3), hệ thống đánh giá cảm xúc cho truyền hình…

3.Các công nghệ phân phối nội dung số

Các phương thức quảng bá xoay vòng cho video trên internet, mã hóa video 3D, tự động dò tìm đối tượng trong nội dung, quản lý bảo vệ bản quyền nội dung số, bảo mật Web…